31 augusti, sista dag för övergångar

Information till samtliga föreningar i Hälsinglands FF.

Idag är det 31 augusti och därmed sista datum för att inkomma med övergångsanmälan (för amatörer) till Svenska Fotbollförbundet.

Fr o m imorgon träder den sk 1 septemberregeln in (se nedan saxat ut representationsbestämmelserna 1 kap 19 §). Regeln gäller i första hand för spel i representationsserierna (dam- och herrserierna).

Behöver ni hjälp eller rådgivning så kontakta Svenska FF:s övergångsgrupp

Klicka på rubriken för att läsa regeln...

19 § 1 september-regeln
Om övergångsanmälan eller ansökan om speltillstånd inkommit till SvFF
den 1 september eller senare får spelare inte delta i den nya föreningens
representationslag eller övriga lag i representationsserierna under resterande
del av den innevarande säsongen. Detsamma gäller för nyregistrerade
spelare registrerade efter den 7 september, spelare som begärt spelklarhet
eller vars avtal efter professionell övergång träder i kraft efter den 7
september, om spelaren lånas ut till en ny förening eller om spelaren under
övergångstiden efter den 7 september deltagit i bindande match för sin
tidigare förening.

Vad som sägs i första stycket gäller i serie-, kval- eller slutspelsmatcher,
matcher ingående i Svenska Cupen, Flick-SM, Pojk-SM och Junior-SM eller i
kvalificeringsspel till Pojk-SM och Junior-SM. Begränsningar i
representationsrätten i nya föreningen gäller både nationell övergång och
internationell övergång till Sverige samt vid nyregistrering.

På skriftlig framställan från spelaren har TK rätt att medge undantag från
förevarande bestämmelse. TK får medge undantag om det inte finns annat
lag än representationslag i den nya föreningen där spelaren kan delta och om
det dessutom finns andra särskilda skäl, såsom exempelvis byte av
bostadsort pga. arbete eller studier.