Dannes inkast nr 9

Ett nionde inkast har kommit från vår ordförande.
Klicka på bilden av Dan Jonsson i högerkolumnen eller klicka här.