Idrottslyftet är öppet för ansökan!

Fortfarande finns möjligheten att söka medel från Idrottslyftet. Vi ser gärna att föreningarna kommer med ansökningar för att utveckla fotbollen i Hälsingland.
Under Idrottslyftet 2016 prioriterar svensk fotboll

  • att fler spelar fotboll längre
  • förenings-, spelar- och ledarutveckling
  • satsningar på att rekrytera och utbilda unga ledare

Ansökningarna kan göras fram till 15 november 2016. Alla paket och ospecificerade projekt kommer inte vara tillgängliga att söka hela året.
Alla tränarutbildningar kommer att utbetalas manuellt ingen redovisning behöver göras det görs av kansliet.
Se paket och info