Träning för de födda 2005 och senare ska möjliggöras även inomhus

Mycket glädjande så öppnar Folkhälsomyndigheten och regeringen upp för träning även inomhus för spelare födda 2005 och senare. Beslutet innebär att offentliga aktörer snarast möjligt bör återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare. Se Regeringen.se

HFF ska delta i digitala möten med RF-SISU på fredag och med Svenska Fotbollförbundet på måndag. När ev nya riktlinjer släpps som kommer vi att uppdatera dessa bl a här på vår hemssida.

FHM konstaterar i ett utalande följande:

Viktigt med motion och hälsosamma vanor

Fysisk aktivitet är viktigt för unga och har stor betydelse för folkhälsan. De vanor som unga skapar spelar också en stor roll för deras hälsa över tid, och ska helst inte avbrytas annat än i nödfall. Folkhälsomyndigheten anser därför att barn och unga (födda 2005 och senare) även framöver ska kunna delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus och har begärt att regeringen lättar på sin tidigare rekommendation i det avseendet. Fortfarande bör Folkhälsomyndighetens grundläggande råd och
rekommendationer följas.

Kompensationsstöd till föreningar kvartal 4

Fram till den 26 januari kl 12.00 har RF ansökningstiden öppen för idrottsföreningar att söka kompensationsstöd för kvartal 4.

De föreningar som önskar ansöka om detta kan med fördel ta del av information från SvFF HÄR

Träning utomhus

Med anledning av att utomhusanläggningar öppnats i vissa av våra kommuner så vill vi förtydliga vad som gäller för träning i olika åldrar. se hela SvFF:s riktlinjer HÄR (PDF-dokument).

För de som är födda 2004 och tidigare, och som inte omfattas av undantaget avseende yrkesmässig idrott (OBOS Damallsvenskan, Elitettan, Allsvenskan, Superettan och Ettan samt Svenska Cupen), kan viss gemensam träning bedrivas.
I enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd rekommenderar SvFF förening att tillse att deltagarna:
• kan hålla avstånd till varandra (förutom den närkontakt som är en naturlig del av spelet),
• inte delar utrustning med varandra,
• när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus,
• undviker gemensamma omklädningsrum,
• reser till och från aktiviteten individuellt, och
utför aktiviteten i mindre grupper.

Uppdaterade riktlinjer gällande Corona från SvFF

Uppdaterad 2021-01-11 kl 14.55

Med anledning av den pandemilag som trädde i kraft söndag 10 januari har SvFF uppdaterat sina riktlinjer. Bl a påminner man om nedan.

Stängd verksamhet

FHM har sedan den 18 december 2020 rekommenderat kommuner och regioner att stänga all verksamhet som inte är helt nödvändig att bedriva, till exempel badhus, bibliotek, länsmuseer och öppna förskolor, till och med den 24 januari.

Rekommendationen gäller inte yrkesmässig idrott. Myndigheten har vidare den 22 december förtydligat att träning på utomhusanläggningar kan fortsätta om anläggningarna kan hållas öppna på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt, och om FHM:s föreskrifter och allmänna råd följs.

SvFF uppmanar alla inom svensk fotboll att hålla sig informerad om, och följa, vad som beslutas i sin kommun och region. I den mån det är möjligt att bedriva fotbollsverksamhet – givet situationen i berörd region och kommun – gäller SvFF:s riktlinjer oförändrade i övriga delar.

_ _ _

Länsstyrelsen och länets kommuner har sedan tidigare beslutat om bl a stängda idrottsanläggningar inomhus. Vi uppmanar alla våra föreningar att förhålla sig till de rekommendationer som gäller och avvakta vad som händer efter den 24:e januari.

En fotbollsförening som driver en inomhusanläggning är juridiskt ansvarig för att följa detta regelverk. SvFF uppmanar föreningar att läsa riktlinjerna i sin helhet och ta del av information på Folkhälsomyndighetens hemsida.

HFF:s paus förlängs

Uppdaterad 2020-12-18 kl 19.00

Med anledning av regeringens besked om ytterligare skärpta restriktioner fram till åtminstone 24 januari så förlänger HFF sin verksamhetspaus i enlighet med detta. Detta beslut kan komma att förlängas. Bl a anger regeringen nedan i sitt beslut:

- All verksamhet som drivs av statliga myndigheter, regioner och kommuner och inte är nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari. Till exempel badhus, idrottsanläggningar och museer.
- Kommuner, regioner, statliga myndigheter och privata arbetsgivare rekommenderas också att tillse att all icke-essentiell personal arbetar hemma till och med den 24 januari.
Situationen är mycket allvarlig. Smittspridningen är hög och läget i vården är väldigt ansträngt.
Låt inte julfirandet bli en smitthärd, möt inte släkten över ett julbord. Fira bara med era allra närmaste och håll ut. Tänk igenom om planerade resor är nödvändiga. Tvekar du – avstå.


Anmälan till barn- och ungdomsfotbollen öppen

Hälsinglands Fotbollförbund bjuder in till barn - och ungdomsfotbollen 2021. Anmälan är öppen t o m 31 januari och information har via e-post skickats till samtliga föreningar.

OBS! Anmälan sker i Fogis, se till att ni anmäler rätt lag till serien då laget i FOGIS är det som visas i Min Fotboll!

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter